sack out

sack out teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı