sack dress

sack dress teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı