sack coat

sack coat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı