sack

sack teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı