saccus

saccus teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccus saccus