sacculiform

sacculiform teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacculiform sacculiform