saccule

saccule teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccule kesecik

saccule terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saccule of larynx gırtlak kesesi