sacculation

sacculation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacculation sacculation