saccular gland

saccular gland teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccular gland kas bezi

saccular gland terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saccular sakkulus
saccular aneurysm sakküler anevrizma
saccular nerve kas siniri
accessory gland aksesuar rakoru
acinotubular gland asinotubüler bez
acinous gland aklı bez
adrenal gland böbreküstü bezi
alveolar gland alveoler bezi
antennal gland antennal bezi
anterior lingual gland ön lingual bez
apical gland apikal bez
apocrine gland apokrin bezi
apocrine sweat gland apokrin ter bezi
areolar gland areolar bezi
axillary gland aksiller bez
bartholin's gland bartholin bezi
bowman's gland bowman bezi
bronchial gland bronşiyal bez
brunner's gland brunner & # x27; s bezi
buccal gland bukkal bezi
cardiac gland kalp bezi
celiac gland çölyak bezi
central vein of suprarenal gland böbreküstü bezinin merkezi damarı
ceruminous gland üreme bezi
cervical gland of uterus rahim servikal bezi
ciliary gland silier bezi
circumanal gland çevresel bez
colleterial gland toplu bez
compound gland bileşik bez
cowper's gland kovboy bezi
digestive gland sindirim bezi
ductless gland kanatsız bezi
duodenal gland oniki parmak bezi
eccrine gland ekrin bezi
elevator muscle of thyroid gland tiroid bezinin asansör kası
endocrine gland endokrin bezi
excretory ductule of lacrimal gland lakrimal bezin dışkı kanalı
excretory gland boşaltım bezi
exocrine gland ekzokrin bez
follicle of the thyroid gland tiroid bezinin folikülü
fossa of lacrimal gland lakrimal bez fossaları
fundus gland fundus bezi
hematopoietic gland hematopoetik bez
holocrine gland holokrin bezi
intestinal gland bağırsak bezi
jugular gland juguler bezi
lacrimal gland lakrimal bez
lesser vestibular gland daha az vestibüler bez
lymph gland lenf bezi
major salivary gland majör tükürük bezi