saccular gland

saccular gland teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccular gland kas bezi