saccular

saccular teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccular sakkulus

saccular terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saccular aneurysm sakküler anevrizma
saccular gland kas bezi
saccular nerve kas siniri