sacco

sacco teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacco sacco

sacco terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sacco and vanzetti sacco ve vanzetti