sacciform

sacciform teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacciform kese şeklinde