saccharomycete

saccharomycete teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharomycete saccharomycete