saccharolytic

saccharolytic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharolytic saccharolytic