saccharofarinaceous

saccharofarinaceous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı