saccharification

saccharification teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharification şekerlendirilmesi