saccharide

saccharide teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharide sakarid

saccharide terimi için benzer kelimeler ve anlamları

reducing saccharide sakarit azaltılması