saccharic

saccharic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccharic sakarik

saccharic terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saccharic acid sakarik asit