sacchar-

sacchar- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacchar- sakar