saccate

saccate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccate kese şeklinde