saccades

saccades teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccades sakkadlarda

saccades terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vertical saccades dikey keseler