saccade

saccade teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saccade gözün kısa ve hızlı hareketi

saccade terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saccade test sakka testi