sacaton

sacaton teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sacaton sacaton