sac-a-lait

sac-a-lait teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sac-a-lait kese-a-lait

sac-a-lait terimi için benzer kelimeler ve anlamları

au lait au lait
cafe au lait cafe au lait
café au lait spots café au lait lekeleri
café-au-lait spot café-au-lait noktası
lait d'amandes koyma d & # x27; amandes
air sac hava kesesi
allantoic sac allantoik kese
alveolar sac alveoler kesesi
amniotic sac amniyotik kese
conjunctival sac konjonktival kese
cul-de-sac çıkmaz sokak
dental sac diş kesesi
douglas cul-de-sac douglas cul-de-sac
egg sac yumurta kesesi
embryo sac embriyo kesesi
endolymphatic sac endolimatik kesesi
heart sac kalp kesesi
hernial sac fıtık kesesi
ink sac mürekkep kesesi
lacrimal sac lakrimal kese
pollen sac polen kesesi
sac kese
sac fungus kese mantarı
tear sac gözyaşı kesesi
thecal sac kestane kesesi
vocal sac ses kesesi
yolk sac yumurta sarısı
yolk-sac tumor yumurta sarısı tümörü
gestational sac gebelik kesesi
pericardial sac perikardiyal kese
scrotal sac skrotal kese
yolk sac tumor yumurta sarısı kesesi tümörü
venom sac zehir kesesi
fluid filled sac sıvı dolu kesesi
protective sac koruyucu kese
capsular sac kapsül kesesi
sac fungi kese mantarları
sac fry kestane kızartma
sac of fluid sıvı kesesi
aneurysmal sac anevrizmal kese
sac tissue kese dokusu
cul-de-sac situated çıkmaz sokak
a cyst is a fluid-filled sac bir kist, sıvı dolu bir kesedir
lung sac akciğer kesesi
yolk sac larvae yumurta sarısı kesesi larvaları
filled sac dolu kesesi
sac a main ana kesmek
sac bag kese çantası
sac with fluid akışkan kesesi
sac and fox nation sac ve fox ulus