sabs

sabs teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabs sabs