sabra

sabra teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabra sabra