saboteur

saboteur teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
saboteur sabotajcı