sabot

sabot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabot sabo