sabot

sabot teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabot sabo

sabot terimi için benzer kelimeler ve anlamları

coeur en sabot coeur en sabot
discarding sabot sabot atma