sabora

sabora teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabora sabora