sablefish

sablefish teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sablefish sablefish