sabir

sabir teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabir sabir