sabine

sabine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabine sabine