sabina

sabina teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabina sabina

sabina terimi için benzer kelimeler ve anlamları

poppaea sabina poppaea sabina