sabian

sabian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sabian sabian