u nuts

u nuts teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u nuts sen fındık

u nuts terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nuts 4 nuts fındık 4 fındık
beer nuts bira fıstığı
from soup to nuts çorbadan fındıklara
nuts fındık
nuts about, be hakkında deli
nuts and bolts somun ve civata
nuts and bolts, the somun ve civata,
soup to nuts fındık çorbası
soup-to-nuts çorba-to-fındık
tavern nuts lokali fındık
pine nuts çam fıstığı
tree nuts fındık ağacı
cashew nuts kaju fıstığı
go nuts çıldırmak
brazil nuts brezilya fındığı
pecan nuts cevizli fındık
macadamia nuts macadamia fıstığı
nuts and seeds fındık ve tohumlar
going nuts çıldırmak
mixed nuts karışık kuruyemiş
chopped nuts kıyılmış fındık
soy nuts soya fıstığı
drive me nuts beni deli et
are you nuts deli misin
grape nuts kuru üzüm
driving me nuts beni delirtiyor
raw nuts çiğ fındık
be nuts deli olmak
traces of nuts fındık izleri
gourmet nuts gurme fındık
roasted nuts kavrulmuş fındık
nuts bolts hırdavat
shelled nuts kabuklu fındık
studs and nuts saplamalar ve kuruyemiş
nuts and washers fındık ve rondelalar
he is nuts o deli
drives me nuts beni deli ediyor
wheel lug nuts bijon somunları
it drives me nuts beni deli ediyor
went nuts delirdi
i'm going nuts çıldırıyorum
nuts about hakkında deli
i'm nuts ben fındık
edible nuts yenilebilir fındık
corn nuts mısır fıstığı
drive you nuts seni deli ediyor
whole nuts bütün fındık
palm nuts palmiye fıstığı
driving nuts tahrik somunları
bolts, nuts and washers cıvata, somun ve rondelalar