b type

b type teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b type b tipi

b type terimi için benzer kelimeler ve anlamları

n-type and p-type semiconductor materials n tipi ve p tipi yarı iletken malzemeler
type-by-type basis tür bazında
learn about type 1, type 2 and tip 1, tip 2 hakkında bilgi edinin
basic personality type temel kişilik tipi
blood type kan grubu
body type vücut tipi
character type karakter türü
cold type soğuk tip
contact-type dermatitis temas tipi dermatit
display type ekran tipi
e-type e-tipi
early-type star erken tip yıldız
founder's type kurucunun türü
foundry type dökümhane tipi
hemadsorption virus type 1 hemasorpsiyon virüsü tip 1
hemadsorption virus type 2 hemasorpsiyon virüsü tip 2
human t-cell leukemia virus type iii insan t hücreli lösemi virüs tipi iii
human t-cell lymphotrophic virus type iii insan t hücreli lenfotrofik virüs tipi iii
human t-cell lymphotropic virus type 1 insan t hücreli lenfotropik virüs tipi 1
human t-cell lymphotropic virus type 2 insan t hücreli lenfotropik virüs tip 2
human t-cell lymphotropic virus type 3 insan t hücreli lenfotropik virüs tip 3
i-type semiconductor i tipi yarı iletken
ideal type uygun tip
influenza virus type a grip virüsü tip a
influenza virus type b influenza virüsü tip b
influenza virus type c influenza virüsü tip c
laron type dwarfism laron tipi cücelik
late-type star geç yıldız
monospaced type monospaced türü
mouse type fare tipi
movable type taşınabilir tip
n-type n-tipi
nezelof type of thymic alymphoplasia nezelof tip timik alymphoplasia
p-type p-tipi
personality type kişilik tipi
primary type birincil tip
speaking type konuşma tipi
spectral type spektral tip
strong silent type güçlü sessiz tip
tissue type doku tipi
touch-type dokunmatik tipi
type tip
type 1 diabetes tip 1 diyabet
type 1 glycogenosis tip 1 glikojenoz
type 2 diabetes 2 tip diyabet
type 2 glycogenosis tip 2 glikojenoz
type 3 glycogenosis tip 3 glikojenoz
type 4 glycogenosis tip 4 glikojenoz
type 5 glycogenosis tip 5 glikojenoz
type 6 glycogenosis tip 6 glikojenoz