x-cart

x-cart teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-cart x-cart

x-cart terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bar cart bar arabası
caddie cart caddy arabası
cape cart pelerin arabası
cart araba
cart before the horse, put the attan önce at arabası
cart horse beygir
cart off atmak
cart track alışveriş sepeti
cart-way sepeti yönlü
crash cart çarpma arabası
don't put the cart before the horse at arabasını attan önce koyma
dust cart toz arabası
pie cart turta arabası
put the cart before the horse attan at arabasını koy
shopping cart alışveriş kartı
tumble cart takla atmak
go-cart oyuncak bebek arabası
golf cart golf arabası
add to cart sepete ekle
luggage cart bagaj arabası
rolling cart tekerlekli araba
update cart güncelleme sepeti
utility cart yarar sepeti
food cart yemek arabası
grocery cart alışveriş sepeti
horse and cart at ve araba
wheeled cart tekerlekli araba
baggage cart bagaj kartı
view cart sepeti göster
horse cart at arabası
bullock cart öküz arabası
your shopping cart is empty. alışveriş sepetiniz boş
tool cart takım arabası
donkey cart eşek arabası
putting the cart before the horse atı attan önce koymak
empty cart boş sepet
cart before the horse attan önce araba
edit your cart kartını düzenle
serving cart servis arabası
cart-based sepeti tabanlı
add to shopping cart alışveriş sepetine ekle
grain cart tahıl arabası
cart away atmak
cart path alışveriş yolu
online shopping cart online alışveriş sepeti
welding cart kaynak arabası
your shopping cart alışveriş sepetiniz
cleaning cart temizlik arabası
my cart benim kartım
upset the apple cart elma sepeti üzmek