b-crystalline granules

b-crystalline granules teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-crystalline granules b-kristalli granüller

b-crystalline granules terimi için benzer kelimeler ve anlamları

elementary granules temel granüller
starch granules nişasta granülleri
plastic granules plastik granüller
free flowing granules serbest akan granüller
secretory granules salgı granülleri
chicken bouillon granules tavuk bulyon granülleri
anti-bumping granules çarpma önleyici granüller
pigment granules pigment granülleri
bouillon granules bulyon granülleri
absorbent granules emici granüller
coffee granules kahve granülleri
granules and pellets granüller ve peletler
flowing granules akan granüller
potato granules patates granülleri
mineral granules mineral granüller
gravy granules sos granülleri
rubber granules kauçuk granülleri
dried granules kurutulmuş granüller
dry granules kuru granüller
sugar granules şeker granülleri
sized granules boyutlu granüller
silica granules silis granülleri
attrition of granules granüllerin yıpranması
bait granules yem granülleri
dispersible granules dağılabilir granüller
solid granules katı granüller
form granules granüller oluşturmak
clay granules kil granülleri
wettable granules ıslanabilir granüller
instant coffee granules hazır kahve granülleri
sand granules kum granülleri
granules, pellets granüller, granüller
in granules granüllerde
salt granules tuz tanecikleri
granules for suspension süspansiyon için granüller
sulfur granules kükürt granülleri
lumps or granules topaklar veya granüller
bag of granules granül torbası
chlorine granules klor granülleri
pellets and granules topaklar ve granüller
cork granules mantar granülleri
blue granules mavi granüller
powder granules toz zerreleri
powder or granules toz veya granüller
scent granules koku tanecikleri
granules mixed karışık granüller
silver granules gümüş granülleri
exfoliating granules peeling granülleri
granules suspended asılı granüller
granules, tablets granüller, tabletler