x ray voltage

x ray voltage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x ray voltage röntgen gerilimi