i a looking forward

i a looking forward teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a looking forward dört gözle bekliyorum

i a looking forward terimi için benzer kelimeler ve anlamları

looking back, looking forward geriye bakmak, ileriye bakmak
looking back, looking ahead geriye bakmak, ileriye bakmak
love is not looking at each other, but looking in the same d aşk birbirine bakarak değil aynı zamanda
i am looking o i?m looking ben bakıyorum ben bakıyorum
forward-looking ileriye dönük
looking forward dörtgözle beklemek
looking forward to hearing from you cevabını bekliyorum
i am looking forward to sabırsızlıkla bekliyorum
we are looking forward to bekliyoruz
i'm looking forward dört gözle bekliyorum
i am looking forward to hearing from you senden haber almayı dört gözle bekliyorum
looking forward to meeting you sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz
forward-looking statements ileriye dönük ifadeler
looking forward to seeing you seni görmeyi dört gözle bekliyorum
looking forward to hear from you sizden haber bekliyorum
looking forward to hearing işitmeyi dört gözle bekliyoruz
i'm looking forward to hearing from you sizden haber almak için sabırsızlanıyorum
looking forward to hearing from you soon senden gelecek haberler için sabırsızlanıyorum
i'm looking forward to seeing you seni görmeyi dört gözle bekliyorum
looking forward to your reply cevabınızı dört gözle bekliyorum
i am looking forward to seeing you seni görmek için sabırsızlanıyorum
i am looking forward to meeting you seninle tanışmak için can atıyorum
looking forward to see you seni görmeyi dört gözle bekliyorum
i'm looking forward to meeting you sizinle tanışmayı dört gözle bekliyorum
looking forward to working with you sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum
looking forward to meet you seninle tanışmayı dört gözle bekliyorum
looking forward to your answer cevabınızı bekliyorum
looking forward to receiving almak için bekliyorum
looking forward to your comments yorumlarınızı dört gözle bekliyoruz
looking forward to your response cevabını dört gözle bekliyorum
looking forward to seeing görmek için bekliyorum
i am looking forward to hearing işitmeyi dört gözle bekliyorum
i am looking forward to hear from you senden haber almak için sabırsızlanıyorum
looking forward to meeting toplantıyı dört gözle bekliyorum
i'm looking forward to see you seni görmek için sabırsızlanıyorum
looking forward to see you soon yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum
looking forward to hear duymak için sabırsızlanıyorum
looking forward to working çalışma için bekliyorum
is looking forward to bekliyor
forward-looking information ileriye dönük bilgi
we are looking forward to seeing you seni görmeyi dört gözle bekliyoruz
i am looking forward to your reply cevabını bekliyorum
looking forward to seeing you soon yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum
i'm looking forward to hearing from you soon yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum
i am looking forward to working with you seninle çalışmayı dört gözle bekliyorum
looking forward to your dört gözle bekliyorum
i'm looking forward to hear from you sizden haber almak için sabırsızlanıyorum
i am looking forward to seeing görmek için sabırsızlanıyorum
i looking forward to hearing from you senden haber bekliyorum
we are looking forward to receiving almak için sabırsızlanıyoruz