p-nitroaniline

p-nitroaniline teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-nitroaniline p-nitroanilin

p-nitroaniline terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nitroaniline nitroanilin
4-nitroaniline 4-nitroanilin
o-nitroaniline o-nitroanilin