babbitt

babbitt teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı