babbage

babbage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
babbage babbage

babbage terimi için benzer kelimeler ve anlamları

charles babbage charles babbage