babar

babar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
babar babar