babalas

babalas teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
babalas babalas