bab el mandeb

bab el mandeb teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
bab el mandeb bab el mandeb

bab el mandeb terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bab bab
bab ed-din bab ed-din
bab. bab.
bab el-had bab el-haddi
a since bab bir beri bab