bab

bab teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
bab bab

bab terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bab ed-din bab ed-din
bab el mandeb bab el mandeb
bab. bab.
bab el-had bab el-haddi
a since bab bir beri bab