baath

baath teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
baath baas

baath terimi için benzer kelimeler ve anlamları

saddam hussein's baath party. saddam hüseyin'in baath partisi.