baalshem

baalshem teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
baalshem baalshem