baalism

baalism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
baalism baal'e tapınma